Category Archive for: Aktualności

Projekt PZPW przekazany do uzgodnień i opiniowania

  • test
  • maj 10, 2018
  •   Aktualności
  • Możliwość komentowania Projekt PZPW przekazany do uzgodnień i opiniowania została wyłączona

Procedura  tworzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, weszła w etap uzyskania uzgodnień i opinii od właściwych organów i instytucji. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami) o uzgodnienie projektu Planu wystąpiono do: – Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki…

Posiedzenie komisji

  • Adam
  • styczeń 20, 2018
  •   Aktualności
  • Możliwość komentowania Posiedzenie komisji została wyłączona

W dniu 27 października 2014 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę nr LIV/823/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt dokumentu sporządzać będzie Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku