biuroplanowania
BIP

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 2003 (obowiązujący)

Ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Tom I – przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

Ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Tom II – raport o stanie zagospodarowania

Ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Tom III – ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym

Odnawialne źródła energii – zasady i możliwości wykorzystania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego