biuroplanowania
BIP Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała projekt PZPW | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała projekt PZPW – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała projekt PZPW

  • test
  • maj 10, 2018
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała projekt PZPW została wyłączona

W dniu 24 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na którym przedstawiono prognozę oddziaływania projektu Planu na środowisko oraz omówiono zmiany wprowadzone w projekcie Planu wynikające z wcześniejszych uwag Komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Tym samym zakończony został kolejny etap procedury tworzenia PZPW.

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka, powoływanym na czas nieokreślony, w drodze zarządzenia na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami). W składzie Komisji znajdują się przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, samorządów zawodowych, środowiska akademickiego.